Ana Sayfa / Tarih / Şeyh Şamil Efsanesi Pdf Kitap İndir Oku

Şeyh Şamil Efsanesi Pdf Kitap İndir Oku

Kafkasya, erişilmesi güç dağlar ve derin vadilerden oluşan bir coğrafyaya sahiptir. Bu özelliği bölgede yaşayan çok rakamda değişik kavmi, kültür ve inanç sahibi halklar üzerinde hâkimiyeti son derece güçleştirerek asimile olmadan yaşamalarını sağlamıştır.

Yeniden bu bölge Osmanlı, İran ve Rus devletlerinin gayret alanı olmuştur. Doğudan Hazar Denizi, batıdan Karadeniz, kuzeyden Rusya, güneybatıdan Türkiye ve güneyden İran ile çevrili olan bölge Kuzey ve Güney Kafkasya olarak ikiye dağılmıştır.

Rusya’nın 1552’de Kazan Hanlığı ile başlayan İslam ülkelerini işgali Astrahan Hanlığı’nın işgali ile devam etmiş, işgal edilen yerlerdeki Müslüman millete her türlü azap yapılarak yerlerinden sürülmüş, toprakları Rus aristokratlarına, manastırlara ve Rus köylülerine verilmişti.

Bu işgaller sistemli olarak devam ederken Müslümanların önüne iki alternatif konulmuştu. Topraklarında kalabilmeleri için ya din değiştirerek Ortodoks Hristiyan olacak ve Ruslaşacaklardı ya da topraklarından sürüleceklerdi.

Rusların bu istila hareketlerini ve azabını yerli milletin durdurması imkânsızdı.

Müslümanların yerlerinden sürülmeleri ve yok edilmeleri zamanla öyle bir hal alacaktı ki, Ruslar tarafından işgal edilen Müslüman şehri Kazan’ın yirminci asırda bile 50 kilometre yakınında Müslüman köyüne tesadüfülmeyecekti.

Rusların Hristiyanlaştırma siyaseti bir yarıyıl askıya alınmışsa da I. Petro yarıyılında tam acımasızlığı ile yine geri dönmüştü. Bundan sonra da Rus Devleti’nin Müslümanlara karşı husumeti ve çileyi bir yarıyıla has kalmayıp ananeselleşmişti.

1552’den 1924 senesine kadar geçen 372 senede Rusya Buğuya, Hive, Kırım ve Pamir dağlarına kadar İslam ülkelerini işgal etmişti. Ancak Rusya’nın Hristiyanlaştırma siyaseti galibiyetli olamamıştı.

Dağıstan’ın Gimri Köyü’nde 1797 senesinde bir Avar ailede dünyaya gelmiştir. Dedes Kumuk orijinlidir. Genç yaşlarda Dağıstan’ın ehemmiyetli bir dini lideri olan Şeyh Cemalettin Gazi Kumuki’den ders almıştır. On beş yaşında at binip kılıç kuşanmıştır.

Yirmi yaşında bir sürü spor dalında marifet sahibi bir hale gelmiştir. Ayrıca Nakşibendi tarikatında aldığı bu eğitim onda Rusların, Kafkasya’da ortadan kaldırmak istediği İslâmiyeti, tekerrür ihyâ etmek ve yaymak için uğraşmasına, serbestlik, direniş ve İslam Birliği gibi bazı düşüncelerin büyümesini sağlamıştır.

Rus İmparatorluğu’na karşı Dağıstan’da başlattığı savaşını Çeçenistan’da sürdürmüştür. Savaş Kuzeybatı Kafkasya’da Çerkesya’nın tamamını da içine almıştırBuna da Göz At!

Sakıncalı Piyade

Uğur Mumcu tarafından yazılan Mahzurlu Piyade kitabı bir tiyatro şovu için yazılmıştı fakat bu kitabı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir