Ana Sayfa / Din / Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji / Cinsellik Muamması Pdf Kitap İndir Oku

Cinsellik Muamması Pdf Kitap İndir Oku

Cinsellik Bilmecesi; Cinsellik Bilmecesi’nda bugüne dek Queer teorisine getirilen tenkitler ele alınırken şu suallere de cevap aranıyor: Beynelmilel LGBTQ hareketinin söylemi, ideolojisi ve kavramları ötesinde başka/seçenek queer politikaları ve cemaat algıları tahayyül edilebilir mi?

Mahallîliğe müteveccih duyarlılık beynelmilel LGBTQ hareketinin yarattığı “epistemolojik şiddet”i kırmada bir rol üstlenebilir mi? Mahallîlik ve seçenek, Batı-dışı bağlam ve siyasetler üzerindeki vurgu, bir “otantiklik fetişizmi”ne ve tersten, başka cinsli bir özcülüğe çekilme riski taşır mı?

Kitap, Türkiye’deki mahallî LGBTQ kültürünün felsefe, sosyoloji, psikanaliz, kültürel tahliller, tarih, hukuk, insan hakları, aktivizm, sanat, görsel kültür vb. sahalardaki yansımalarını ifade eden bir dil, teori ve orijinal bir literatür oluşturarak queer ile alakalı genel münazaralara orijinal bir bağlam ve katkı sunmayı amaçlıyor.

Türkiye cemiyetindeki homofobik transfobik şid­dete, gerekli, natürelleştirilmiş hetero seksüelliğe ve hetero normativite­ye karşı, mahallî tarihsel ve kültürel anlatılan, cemiyetsel pratikleri ve ilişkilenme şekillerini yaratıcı, karşı. tersten bir bakışla yine okumaktır.

Hetero normativite kavramı, tam bir kültürün sonradan natürelleştirilmiş ve idealleştirilmiş hetero seksüel yönelim, pratik, de­ğer ve hayata şekline göre belirlendiği, bu yönelimin dışında ka­lanların ısrarla aykırılaştırıldığı, görmezden gelindiği, baskı ve şid­dete maruz vazgeçildiği veya en iyi olasılıkla “soğukkanlı diğerler” olarak sin­dirildiği bir kumpası ifade ediyor.

Bu kumpas, biyolojik ve cemiyetsel cin­siyet bakımından birbirlerinden tamamen ayn oldukları ve birbirlerini aile ve faize taşıtı ile bitirdikleri düşünülen bayan ve erkek ka­tegorilerine direndirilir. Hetero normativite yalnızca gerekli, natürelleş­tırılmış hetero seksüelliği kapsamaz; aynı zamanda bayan-erkek ikili kar­şıtlığına sabreden ve bunun dışında kalanları sistemden dışlayan bir bi­yolojik ve cemiyetsel cinsiyet algısını yine üretir.

pdf kitap indir , kitap indir, pdf kitap oku, pdf driveBuna da Göz At!

Niyetin Gücü Pdf Kitap İndir Oku

Niyetin Gücü, Hedef nedir? Onu doğru olarak nasıl şekillendirmeli ve günlük hayatta tesirli bir biçimde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir