Ana Sayfa / Diğer Dildeki Yayınlar / Zazaca / Dewres (Estanikane Erzingani ra) Pdf İndir

Dewres (Estanikane Erzingani ra) Pdf İndir

Dewres (Estanikane Erzingani ra)
Waxtêde beno nêbeno, zu padîsa beno. Nû padîsa hîrê tenî domanê xo estê. Rozê başqê sûke ra pasawo bîn yeno beno meymanê nî pasay. Kerwan yeno. Kerwan yeno tabî pers keno milet vano:
– Îta ma nîşkîme to meyman kîme. Vano “Pasayê ma esto so çê pasayê ma, û to belkî meyman kero.” Sono uza. Sono uza saraya hênêne virasta ke fekê mêrikî açix maneno, pasawo ke amo başqê dugele ra. Efendîm beno sodir tabî waxto ke îndî şêro, beno raye ci ra vano:
– Hey wax hey! Na saraya to ci rê çi layîq o, çi noksan o? Altin bilbilê xo noksan o. Nika keşkê na saraya to de zu altin bilbilê to bibîne, nîya dewamli to rê biwano. Pasa vano:
– Nê bira altin bilbil ez kotî ra bîyarî, kam de esto, kotî esto, senê dugele de esto, çitur yeno?Buna da Göz At!

Hemedok Pdf İndir

HemedokAno astorêde xu yo rind cêno, heqîpê zerna, pera cêno qatê kî kincanê rinda dano …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir