Home / Tag Archives: Julien Freund – Beşeri Bilim Teorileri

Tag Archives: Julien Freund – Beşeri Bilim Teorileri

Julien Freund – Beşeri Bilim Teorileri Pdf Kitap İndir Oku

Beşeri ilimlerin bağımsız bir araştırmalar muhiti teşkil edebilecekleri veya hususi bir epistemolojik statüye veya bir metodolojiye sahip disiplinler olabilecekleri düşüncesi oldukça yakın zamanda doğmuştur. Onu XVII. yüzyıla takaddüm eden yazılarda bulmak için metinleri alt-üst etmek gerekir. Bu fikir ancak tedricen XVIII. yüzyılda tasdik olunmuş ve XIX. yüzyıl içine ağırlığını sezdirmiştir. …

Read More »