Ana Sayfa / Bilgisayar / Kavramlar

Kavramlar

Kavramlar Tarihi & Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar Pdf İndir

Kavramlar Tarihi & Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar“İnsanlık değerleri söz konusu olduğunda, gerçek bir vatansever, vatanının işgal edilmesini pekâlâ vatan aşkının bir gereği ve vatanseverce bir görev sayabilir!” 1795 yılında bir Prusyalı vatansever böyle diyordu. Zira 18. yüzyıl / 19. yüzyıl dönümünde vatanseverlik; hümanizmle, evrenselcilikle, kozmopolitlikle …

Daha Fazlasını Oku »

Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları Pdf İndir

Sivil Toplum Kavramı TartışmalarıHem ulusal hem de uluslar arası alanda çevre sorunlarına karşı halkı bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma, siyasal iktidarlar karşısında daha çok tedbir alma gibi konularda çalışma yapan baskı grupları, en popüler sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu çalışma, toplumsal sorunların tartışıldığı platformların gündemlerinde ilk sıralarda olan baskı grupları ve çevre sorunlarını …

Daha Fazlasını Oku »

Düşmanlığın Faydaları Pdf İndir

Düşmanlığın FaydalarıHayat sadece sevinçlerden oluşmaz. Çoğu zaman hoşlanmasak ve kaçınsak da, yaşantımızda düşmanlıklara da yer vardır. Âdeta insan  olmanın zıt kutuplarından kaynaklanan bir zorunluluktur bu. Zira herkesin neşeye ve acıya, sevince ve kızgınlığa, memnuniyete ve hoşnutsuzluğa kabiliyeti olduğu gibi iyiye ve kötüye de kabiliyeti vardır. O halde kendimize şu soruyu sormamız gerekir: Düşmanlık ne …

Daha Fazlasını Oku »

Bir İmkan Olarak Modernite & Weber ve Habermas Pdf İndir

Bir İmkan Olarak Modernite & Weber ve HabermasAhmet Çiğdemin kitabı, Alman modernleşmesinin kendine özgü tecrübesiyle ilgili kavramlaştırmaları özellikle Weber ve Habermas’la somutlayarak önde tutuyor ve Modernizmin bittiğini iddia edenlerle onu sonuna kadan savunan cepheleşmenin kısırlığını aşan bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor. Bu İmkan Olarak Modernite modernliği katı bir akılcılıkla değil, …

Daha Fazlasını Oku »

Toplumun Kuruluşu & Etik, İktisat, Siyaset Pdf İndir

Toplumun Kuruluşu & Etik, İktisat, Siyasetİslam dünyası, her ne kadar batı dünyasının bin yıllık macerasına -dışarıdan da olsa- bir şekilde iştirak etmiş olsa da, bu dünyayla aynı ideallere yönelmediği gibi, bu yolculuğa (kapitalizme) karşı ciddi itirazları bulunan yegâne dünya ve bu itirazların birçoğu da oldukça haklı gerekçelere dayanmakta. Ama bu …

Daha Fazlasını Oku »

Suç Sosyolojisi & Kavram-Teori-Uygulama Pdf İndir

Suç Sosyolojisi & Kavram-Teori-Uygulamaİçindekiler Sosyolojik Yaklaşimlar Ve Temel KavramlarSosyal Yapi TeorileriSosyal Süreç TeorileriSosyal Kontrol TeorileriSosyal Tepki TeorilerKentleşme Ve SuçSosyalleşme Ve SuçCinsiyet Ve SuçOrganize SuçlarTerörizmin SosyolojisiSosyolojik Açidan Çocuk SuçluluğuTürkiye’de Suç, Nedenleri Ve Suçlu KarakteristikleriBölüm Değerlendirme Sorulari

Daha Fazlasını Oku »

Zararlı Yazılımlar & Siber Kitle İmha Silahları Pdf İndir

Zararlı Yazılımlar & Siber Kitle İmha SilahlarıBu kitap, siber kitle imha silahları diyebileceğimiz zararlı yazılımların karanlık dünyasının kapısını aralıyor.Her gün 350.000’den fazla yeni zararlı yazılım tespit ediliyor, bu da her saniye yaklaşık 4 yeni zararlı yazılımın ortaya çıkması demek oluyor.Sadece dijital hayatlarımızı değil, canımızı da tehdit edebilecek virüslerin yarattığı tehlike …

Daha Fazlasını Oku »

Bilgisayar Sistemleri Mimarisi Pdf İndir

Bilgisayar Sistemleri MimarisiBu kitap bilgisayar kurulumu ve tasarımıyla olduğu kadar mimarisiyle de uğraşmaktadır. Bilgisayar mimarisi, bilgisayarın çeşitli işlevsel kısımlarının yapı ve davranışlarıyla ve bunların etkileşiminin kullanıcının işlemsel gereksinimlerini nasıl karşıladığıyla ilgilidir. Bilgisayar kurulumu, donanım bileşenlerinin bilgisayarı oluştumak üzere birbirlerine bağlanma yöntemleriyle ilgilidi. Bilgisayar tasarımı, bazı özellikleri sağlayan donanımın geliştirilmesiyle ilgilidir.

Daha Fazlasını Oku »