Metodoloji

50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem Pdf İndir

50 Soruda Bilim ve Bilimsel YöntemBilgi edinmenin bilimsel olan ve olmayan yöntemleri nelerdir? Bilimsel yöntem ile “araştırma teknikleri” arasındaki fark nedir? Bilimde önermelerin yanlışlanması üzerine ne söylenebilir? Matematik bilim midir? Gerçekliğin istatistiklerle hem doğru hem de çarpık yansıtılabilmesi nasıl açıklanabilir? Kuramsal fizikte “belirsizlik” ve “görelilik” durumları, gerçekliğin kişiden kişiye değişeceği …

Daha Fazlasını Oku »

Yönetim Bilimi (Yöneylem Araştırması) Pdf İndir

Yönetim Bilimi (Yöneylem Araştırması) Pdf İndir adlı kitabımızı sizler için bir çok kitapçıdan aradık ve sonunda bulup pdf haline getirdik. Yrd. Doç. Dr. Murat Ayanoğlu kitapları çok sevildiğini bildiğimiz için Yrd. Doç. Dr. Murat Ayanoğlu adlı yazarın tüm kitaplarını sitemizden pdf indirebilirsiniz. https://www.pdfkitaparsiv.com olarak tüm kitapları sizlere sunacağımızdan emin olun.

Daha Fazlasını Oku »

Nitel Araştırmaya Giriş Pdf İndir

Nitel Araştırmaya Giriş“Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Pelin Yalçınoğlu benimle iletişime geçti ve meslektaşları ile birlikte zorlu bir projeye giriştiklerini bana bildirdi: Nitel Araştırmaya Giriş’i Türkçeye tercüme etmek. Pelin Yalçınoğlu, Ali Ersoy, Elvan Günel, Şengül S. Anagün, Duygu Sönmez ve Meltem Gönden’in Türkçe nitel araştırma kaynağına duyulan ihtiyacı karşılamak üzere çalışmalarından memnuniyet …

Daha Fazlasını Oku »

Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması Pdf İndir

Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet AraştırmasıSosyal hizmet eğitiminin önemli bileşenlerinden biri, sosyal hizmet araştırmasıdır. Sosyal sorunların niceliksel ve niteliksel olarak irdelenmesi ve çözüm yollarının kanıta dayalı olarak ortaya konulması sosyal hizmet araştırması ile mümkün olabilmektedir. Bu kitabın diğer araştırma metodolojisi kitaplarından farkı, araştırma bilgisini sosyal hizmet uygulaması bağlamında ele alması, …

Daha Fazlasını Oku »

Bilim, Felsefe ve Metodoloji Pdf İndir

Bilim, Felsefe ve MetodolojiDünyaya şaşırarak bakmak, merak etmek ve mevcut kabulleri temelinden sorgulamak, çocukların, özellikle de asi karakterli çocukların en temel özelliklerindendir. Pek çok toplumda yalnızca zeki ve farklı insanlara ait özel bölgeler gözüyle bakılan bilim ve felsefe de, uygarlık tarihinin iki asi çocuğu gibidir. Bu iki çocuk, tarih boyunca …

Daha Fazlasını Oku »

Nitel Araştırma Yöntemleri Pdf İndir

Nitel Araştırma YöntemleriSon çeyrek yüzyılda, nitel araştırma yöntemlerini konu edinen birçok makale ve kitap yazılmıştır. Bir başka ifadeyle -güncel bir paradigma olarak- nitel araştırma akademik çevrelerde giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yeniden gözden geçirilmiş ve yayıma hazırlanan bu klâsik kitap; nitel araştırmaların desenlenmesi, verilerin toplaması, analiz edilmesi ve raporlanması hususunda başta …

Daha Fazlasını Oku »

Bilimsel Çalışmalarda Yeni Teknikler Pdf İndir

Bilimsel Çalışmalarda Yeni TekniklerÇağımızda başdöndürücü bir bilgi akışı ve bilgi yığını gözlenmektedir. İnsanlar bu yoğun bilgiden yararlanmak ve bilgiyi çeşitli amaçlara yönlendirmek için de çok değişik çalışmalar yapmaktadır.Artık şu kesin olarak anlaşılmıştır ki, araştırma çalışmalarının mutlaka bir metodolojisi olmalı, ilmi metot ve tekniklerini bilmek de çok önemlidir.Bu kitapta bilimsel çalışmalarda …

Daha Fazlasını Oku »

Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi Pdf İndir

Eğitimciler, psikologlar ve sosyologlar insan tavırlarına tesir eden, onunla ilişkisi olan değişkenleri öğrenmek, kavramak ve ölçmek istemişler ve isteyeceklerdir. Bu kitabın mevzusu olan davranış da bu değişkenlerden biridir. Davranışlar, doğuştan değil, sonradan, zamanla bilme yolu ile edinilmektedir. Tavırların oluşmasında ve değişmesinde eğitim müesseselerinin ve hocaların çok büyük tesirleri vardır. Davranışları …

Daha Fazlasını Oku »

Bilimsel Araştırmalarda SPSS İle İstatistik Pdf İndir

Çağımızda bilgisayarlar süratle büyürken, bilgisayar koli programları da bunu izlemektedir. SPSS’ te pek çok değişik alanda yaygın olarak kullanılan bir bilgisayar koli programıdır. Bu kitap SPSS’in sosyal bilimlerde kullanımını teorik açıklamaların ardından yer verdiğimiz uygulamalarla açıklamaktadır. Böylece tahlilcilere, talebelere, kısaca SPSS bilmek isteyenlere takviye olunması kastedilmiştir. Yazarları hoşnut eden yazdıkları …

Daha Fazlasını Oku »