Ana Sayfa / Din / Kavram-Kurum

Kavram-Kurum

Ekümenik Patrikhane & Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan Pdf İndir

Ekümenik Patrikhane & Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan6. yüzyılda ekümenik sıfatı, Konstantinopolis Patriği’ne, Roma İmparatorluğu başkentinin episkoposu olduğu için verilmişti. Fethin ardından Fatih Sultan Mehmed, Bizans’tan Osmanlı’ya hiçbir değişime uğramadan devrolan tek meşru kurum olan Büyük Kilise’yi ihdas ederken, söz konusu makamın temsil ettiği evrenselliği siyasetine dahil etme niyetini …

Daha Fazlasını Oku »

Tao-culuk’daki Anahtar Kavramlar Pdf İndir

Tao-culuk’daki Anahtar KavramlarMerhûm Prof. Dr. Toshihiko İzutsu’nun A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism/İbn ‘Arabî and Lao-Tzû, Chuand-Tzû (Tasavvuf’da ve Tao-culuk’daki Felsefî Anahtar-Kavramların Karşılaştırılmalı Bir İncelemesi/İbn ‘Arabî ve Lao Tzû, Çuang-Tzû) başlıklı 2 cildlik âbidevî eserinin tercümesini takdîm ettiğimiz bu 2. cildinde Lao-Tzû’nun Tao Tê …

Daha Fazlasını Oku »

Zerdüşt Pdf İndir

ZerdüştGünümüzdeki Zerdüştilerin yaklaşık olarak yüzonbeşbin kadarı Parsi adı altında Hindistan’ın Bombay şehrinde, onbine yakın Zerdüşti ise İran’da varlığını sürdürmektedir. Ancak Zerdüştiliğin etkisini, yalnızca mensupları ile sınırlamak mümkün değildir. Aslında Zerdüşt’ün ortaya çıkış tarihini (M.Ö.1500 veya M.Ö.600) göz önünde bulundurduğumuzda, günümüzde bu kadar mensubun varlığından bahsetmek bile bizi şaşırtmalıdır. Birçok araştırmacı, …

Daha Fazlasını Oku »

Teokrasi ve Laiklik Pdf İndir

Teokrasi ve LaiklikDeğer ölçüleri olmayan hiçbir toplum yoktur; ancak bazı değerler zamanın gerekleri­ne göre değişeceğine, zamanla katılaşma, kireçleşme eğilimi gösterirler. Bu, bize üç şeyi anlatır; toplumun insanları arasında birbirine çok yapışık bir birlik vardır; kişiler değişmez kurallara uyarak yaşamayı çok rahat ve kolay bulurlar; toplumları, yaşla­nan kişilerin damarlarının sertleşmesi gibi …

Daha Fazlasını Oku »

Din ile Bilim Pdf İndir

Din ile Bilim20. Yüzyıla damgasını vurmuş bir düşünür olan Bertrand Russell’dan düşünce klasikleri arasına girmiş bir yapıt Din ile Bilim. Kör inançla us, duygusal değerle gerçek değer arasındaki kesin ayrımın bilincine varılmadıkça gerçek anlamda bir ilerlemenin mümkün olmayacağını gösteriyor.

Daha Fazlasını Oku »

Din Nedir Pdf İndir

Din NedirDin sorununun, insanoğlunun hiç te kısa sayılmayacak tarihi içinde, sürekli varolagelen bir problem oluşu, onun insanın tabii ve ayrılmaz bir yönünü oluşturduğunu gösterir. Çünkü, ilk insandan günümüze kadar sürekli varolagelen temel özellikler, insanın yaratılışında, doğasında, fıtratında varolan değerlerdir. Bu açıdan dini, insanın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmek, hiç te …

Daha Fazlasını Oku »

Tevhid Ve Şirk Pdf İndir

Tevhid Ve Şirk Tevhid ve Şirk kolay iki olgu değil, düzeyin kumpasının esası olan olgulardır. Tevhid, kolay bir “Allah birdir” inancı değil, şuursuzca birtakim hareketler gerektiren bir inanç değil, cihanı içindeki tüm varlıklarla A’ dan Z’ ye içeren bir sistemdir. Tevhid yeryüzü için bir kumpas, bir dünya fikri, bir yaşantı …

Daha Fazlasını Oku »

İnanç Ve Amelde Kur’ani Kavramlar Pdf İndir

İnanç Ve Amelde Kur’ani KavramlarMüslüman fert ve toplumların hayatında gerçeklik ve olumluluğu içeren Kur’ani kavramların zayıflaması ve bozulması, Müslüman toplumların düşüşüne ve tarihi süreç içinde tevhidi kimliklerinden uzaklaşmalarına neden olmuştur. Öte yandan İslam’ı kendisine karşı alternatif bir potansiyel olarak gören egemen şirk güçleri, İslami uyanışı durdurmak için İslami kavramların silik, …

Daha Fazlasını Oku »

Hadis Zannedilen 100 Söz Pdf İndir

Hadis Zannedilen 100 SözKitabımızda ele alacağımız husus, kitabın adından da anlaşılacağı üzere, Rasulullah’a ait olduğu zannedilen fakat aslında Rasulullah’a ait olmayan sözlerdir. Bu sözlerin kimlere ait olduğunu ortaya koymak, bu konudaki yanlışı elimizden geldiği kadarıyla düzeltmeye çalışmak, bu çalışmanın ana hedefidir. Toplumumuz, hadis ilminden uzak olduğu için birçok hatalar ve …

Daha Fazlasını Oku »