Home / Ekonomi / İnceleme-Araştırma

İnceleme-Araştırma

Uyandıran Rüya Pdf Kitap İndir Oku

Uyandıran Düş, Geçerli dünya fikri bizlere hayatın enerjik, ancak anlamsız olduğunu söyler. Hayatta ne kadar sembolik anlam varsa, hepsini insan zekasının yansıttığını ileri sürer. Oysa dünya, katı bilimsellikle açıklanamayacak bir büyü ve sır alemidir. Sembolist dünya fikri, bize yaşamımızdaki kayıp ebadı tamir eden bir vizyon ihtimali sunar. Bu sezgiyi yine …

Read More »

Cümle Kapısı Pdf Kitap İndir Oku

Tümce Kapısı; Sözcüklerle değil, sözcüklerle düşündüğümü kavradım. Muhal’in mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, “her şeyi ana hatlarıyla belirten bir tümce” benim takıntımdır, mantık ünitemin bir tümce olduğudur. Karışık tümceler konuşmayı seçim etmiyorum, zira o kadar kuşkuluyum. Size genel olarak açıklayamam, bu surattan kalbim kırıldı. Arzların, fişlerin artta anekdot alır. Mektup zarfları, …

Read More »

Başkaldıran İnsan Pdf Kitap İndir Oku

1957’de, kırk dört yaşında, Nobel Mükâfatı sahibi Albert Camus 1913-1960, fantastik bir zaman için, soruşturmanın cevabını aradı: bağ İnsan, toprağa uygun olarak yaşayabilir, tecrübeleyebilir lüzum, yeniden de muhteşemlik, sefillik ve merak için mi tasarruf ediyor? ” Bu, ablavutça hogwash ve asla yok olmadığı temennisi ile baştan ayağa insan durumunu kapsar …

Read More »

Sivil Darbe Pdf Kitap İndir Oku

Ataol Behramoğlu 4 Ekim 2003 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan köşe yazısında, 3 Kasım 2002 tarihinde iktidar oluşlarının üzerinden henüz bir sene dahi geçmemişken, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına “sivil darbe” tanısını koymuştu. Bu tanı bir sanat insanının gözlem ve sezgilerinin neticeyi olduğu kadar, ülkesinin meseleleri üzerine bir cemiyet bilimci titizliği …

Read More »

Yakın Tarihin Gerçekleri Pdf Kitap İndir Oku

Türkiye, cumhuriyet döneminde güçlü çabalarla dolu İstiklal Harbi ile geçti. Cemiyetin modernleşmesi dediğimiz müessesesel yenileşme ve düşünsel devrim Osmanlı devrinde başlamıştı. Bu günlerde cumhuriyet tarihimizi güya “ayıklama” yarıyılındayız. Geçmişle bir hesaplaşma başladı. Tarihi kimlik aramanın ötesinde mübalağalı yaklaşımların da olduğu sarih, bunlar kaçınılmaz neticelerdir ve koşul olan Türkiye’nin moderni ülkelerin …

Read More »

Putların Alacakaranlığında Pdf Kitap İndir Oku

“Nezaketsel olgu diye bir şey yoktur. Nezaketsel yargı ile dinsel yargının ortak doğrultuyu, ikisinin de hakikatinde olmayan hakikatliklere inanmasıdır. Terbiye, belirli hadiselerin bir yorumudur, daha kesin konuşmak gerekirse, yanlış bir yorumdur. Nezaketsel yargı da dinsel yargı gibi, hakikat kavramını, hakikat ile düşsel olanın ayrımını henüz kapsamayan bir şuursuzluk basamağıdır.” Putların …

Read More »

Kayı 1: Ertuğrul’un Ocağı Pdf Kitap İndir Oku

Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ. Üç çağa damgasını vurmuş, üç kıtaya dağılmış, dünyanın görmediği haşmet ve azameti tutmuş en büyük Türk imparatorluğu. Onu tanımak için yerli,yabancı herkesin hayranlıkla dolaştığı, araştırdığı anıtsal yapıtlarını görmek yeterli. Onu tanımak için yerli,yabancı tarih tahlilcilerinin yapıtlarına bir göz atmak kâfi. Onu tanımak için mehterini dinlemek, fermanındaki …

Read More »

Atatürk Din Düşmanı Değildi Pdf Kitap İndir Oku

Mustafa Kemal Atatürk, günlük çalışmalarının büyük bir kısmını yürüttüğü ve bugün müze olarak değerlendirilen Ankara Tren İstasyonu’ndaki konutta, bir sabahın körü kalktığı bir sırada Çavuş Ali Metin’e: “Tez olarak Fevzi Paşa’yı telefonla ara, bul ve derhal buraya gelmesini söyle.” diyor. Ali Metin, Fevzi Paşa’yı telefonla arayıp bulduğunda, Fevzi Paşa da …

Read More »

Çuvallayan İttifak Pdf Kitap İndir Oku

Bir yanda Rumsfeld, Pentagon’un iki numarası Paul Wolfowitz, Amerika Birleşik Devletleri Kurultayı’nin Cumhuriyetçi kanadından bir temsilci ve 5-6 askeri ve sivil danışman. Herkesin kulağı Ankara’dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’deki tezkere oylamasından gelecek neticede. Odada çok pozitif bir hava esiyor. Genelde herkes ‘Türkler bizi bu mevzuda hayli uğraştırdı ama sonunda oldu’ …

Read More »

Düşlerin Yorumu 1 Pdf Kitap İndir Oku

Düşlerin Yorumu 1, bütün metin olarak ilk defa Türkçeye çevrilmektedir. Geniş hacmi sebebiyle iki cilt halinde yayımlamak zorunda kaldığımız eserin ilk cildinde düş meselesine Freud evveli bakış açısına ait geniş bir literatür taraması, düşleri açıklama usulünün tanıtılması, düşlerin istek doyurma özelliğinin ispatlanması, düş saptırması görgüsü ile düşlerin malzemesi ve kaynaklarına …

Read More »