Etik-Ahlak

Duygu ve Etik Pdf İndir

Duygu ve Etikİnsan hayatının önemli bir kısmını oluşturan ahlâk ve onun temelleri hakkındaki felsefi düşünüş insanlık tarihi kadar eskidir. Felsefedeki ahlâk teorileri insan ilişkilerinin düzenlenmesinde etkili olan ahlâkı değişik açılardan değerlendirmektedir. İnsanların birbirlerinin davranışlarına yönelik olarak oluşturduğu ahlâk yargıları ahlâk ilkelerinin uygulanması ve yaygınlaşmasındaki en etkili araç olmaktadır. Ahlâk yargılarının …

Daha Fazlasını Oku »

Darülfünun’da Ahlak Dersleri & Programlar-Ders Notları-Hocalar Pdf İndir

Darülfünun’da Ahlak Dersleri & Programlar-Ders Notları-HocalarOsmanlı’nın son döneminde yenileşme hareketinin üniversite ayağı olarak tesis edilen eğitim kurumu Darülfünun, dönemsel kırılmanın etkisiyle eğitsel anlamda yapılan yenilikler ve dönüşümler adına pek çok şeyin göstergesidir. Bu anlamda Darülfünun’da okutulan ahlâk dersleri de dönemin dönüşüm ve kırılma taşıyan karakterinden kendi payına düşeni almıştır. Kitapta, …

Daha Fazlasını Oku »

Etika Pdf İndir

EtikaBu büyük eseri birkaç satırda özetleme iddiasından uzağız. Bununla birlikte, belirli noktalarını işaret için göstermemiz gerekir ki, Spinoza’nın açıklamasında tuttuğu sıraya rağmen, hakiki başlangıç noktası Descartes’tan ya da başka bir yazardan çıkarılmış bir cevher teorisi veya fikri değildir. (…) O kendi duygulanışlarının şuuruna sahiptir; nitekim, bir Bedeni olduğunu ve Beden …

Daha Fazlasını Oku »

Kaplumbağaları Terbiye Etmek Pdf İndir

Kaplumbağaları Terbiye EtmekKaplumbağa Terbiyecisi atalarından aldığı görevi yerine getirmek için yolculuğa çıkar. Karşılaştığı kaplumbağaları terbiye ederken bazen başarılı bazen de başarısız olur. Çünkü kaplumbağaların tıpkı insanlar gibi davranışları var. Ayrıca Terbiyeci de kendi sorunlarıyla uğraşmakta. Kaplumbağaların sorunlarına felsefi bakış açısıyla bir çözüm arayan Terbiyeci’nin yolculuğu, bu kısacık ama dopdolu kitapta.

Daha Fazlasını Oku »

Ahlak ve Etik Pdf İndir

Ahlak ve EtikGeçmişte olduğu gibi günümüzde de pek çok bireysel, toplumsal ve küresel ahlaki sorun vardır. Ahlaki sorunları dert edinmek ve bunlara çözüm aramak, her dönemde tüm iyi insanların vasıfları ve kendilerini sorumlu hissettikleri görevleri arasında olmuştur. Ahlak ve etik kavramları bazen birbirinin yerine de kullanılabilmekte ise de, inanların çoğunluluğunun …

Daha Fazlasını Oku »

Ahlak Nizamı Pdf İndir

Ahlak NizamıEtrafımızdan imdat istiyoruz, gözlerimizin önünde kuvveti temsil eden zümre lakayıt gülüyor. Halka çevriliyoruz, cemaat sarhoştur, kendine gelemeyecek kadar sızmış bir halde. Kime yalvaralım? Nereye çevrilelim?..

Daha Fazlasını Oku »

Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı Pdf İndir

Ahlakın ve Dinin İki KaynağıXX. yüzyılın başında Bergson’un yaratıcı atılım (élan vital) kavramı, umudunu yitirmiş Avrupa entelektüelinin ruhuna yepyeni bir soluk üflemişti. Artık, düşünce ve sanat çevrelerinin sohbetlerinde sözler “hayat hamlesi” kavramı ile başlıyor ve onunla bitiyordu. Geniş bir sahada Bergsoncu felsefenin yorumları ve açıklamaları hâkimdi. Çoğu kimse felsefede yeni …

Daha Fazlasını Oku »

Ahlak Pdf İndir

AhlakH. Z. Ülken’in kendisine özgü tasnifi ile Ahlâk kuramlarının izahını ve eleştirisini yaptığı, üniversitede öğrencilerinin ve genel okuyucunun yararlanması için hazırladığı bir kitaptır “Ahlâk”.Eski Yunan’daki sofistik atışmalardan Kant’ın görev ahlâkına, Stoacı ataraxia’dan Darwin’in evrimsel ahlâk anlayışına, Epikuros’un yanlış algılanan haz düşüncesinden Scheler’in değerler etiğine vb. ahlâk konusunda etkili olmuş düşünürlerin …

Daha Fazlasını Oku »

Ahlakın Soykütüğü Üstüne Pdf İndir

Ahlakın Soykütüğü ÜstüneSon zamanlarda adaletin kökenini tümüyle bir alanda – yani hınç duygusu alanında arama çabalarına karşı, işte olumsuz sözcük. Hınç duygusunu yakından incelemeyi düşünen psikologlara karşı söyleyeceğim şu: Bu bitki, en iyi anarşist ve Yahudi düşmanları arasında açıyor, bir de gizli yerlerde çiçekleniyor hep, menekşe gibi, ama farklı bir …

Daha Fazlasını Oku »

Dil ve Ahlak Pdf İndir

Dil ve AhlakDil ve Ahlâk, ahlâkın dili hakkında, irili-ufaklı filozof mezarlardan, yaşayan filozoflara, Richard  Mervyn  Hare üzerinden yol bulmaya çalışıyor. Zira Hare bu konuda iyi bir yol kılavuzu, felsefi  kariyerinin ilk yıllarından bu yana, analitik etiğin ve bu etiğin tarzı olarak meta etiğin üretken bir yazarıdır. Aynı zamanda hem eleyici hem …

Daha Fazlasını Oku »