Ana Sayfa / İslam / Felsefe

Felsefe

Din Dili Pdf İndir

Din DiliDin dilinin konusunu büyük ölçüde Tanrı’nın varlığı, mahiyeti, Tanrı-insan ve Tanrı-tabiat ilişkisi ile ilgili teolojik ifadeler oluşturur. Prof. Dr. Turan Koç’un eseri söz konusu ifadeleri bilimsel bir mercek altına almakta ve ülkemizde din felsefesi alanındaki araştırmalara önemli bir katkı sağlamaktadır.

Daha Fazlasını Oku »

Hurufiliğin Doğuşu ve Fazlullah Hurufi Pdf İndir

Hurufiliğin Doğuşu ve Fazlullah HurufiEsterabad’da Sünnî bir ailenin çocuğu olarak doğan Fazlullah-ı Hurûfî’nin, görmüş olduğu klasik medrese eğitimi sırasında, yöneldiği tasavvufi yol, onu, sonunda kendisinin katline kadar götürecek olan, bir fırka kurucusu haline getirmiştir. Bu süreçte, Fazlullah’ın hayatı, gördüğü rüyalardan hareketle kendine yüklediği üç misyon sayesinde üç ayrı döneme ayrılmıştır.O, …

Daha Fazlasını Oku »

Yitirilmiş Hikmeti Ararken Pdf İndir

Yitirilmiş Hikmeti ArarkenBu kitap, yazarı İlhan Kutluer’in genelde İslâm tefekkür geleneğinin ruhunu keşfetmeye yönelik yazılarından oluşuyor. Son on yıldır birkmiş üretimini bir bütünlük fikri içinde yeniden derlemiş olan müellif, Yitirilmiş Hikmeti Ararken başlığının çağrıştırdığı anlamlara işaret etmek, geleneğin hem şimdi hem de gelecek için vaat ettiği fikrî açılımlara dikkat çekmek …

Daha Fazlasını Oku »

İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru Pdf İndir

İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuruİslâm felsefesinin özgün klasikleri, hem belirli bir felsefe tasavvurunu şekillendiren hem de bu tasavvurun yönlendirdiği şaheserlerdir. Bunları ortaya koyan entelektüel muhit, İslâm medeniyetinin temel değerleriyle uyum içinde olan bir “felsefe paradigması”na ulaşma idealini genel olarak gözetmişti. Ulaşılan başarıların temel ilke ve değerlerle çatıştığı kanaatinde olan ilim …

Daha Fazlasını Oku »

Şarktan Haber Pdf İndir

Şarktan Haber“Varlık bezmi O’nun nazının şehididir.” Yirminci yüzyılın en önemli mütefekkirlerinden, edebiyatçılarından ve siyasetçilerinden “Allâme” unvanlı Muhammed İkbal, Şark’tan Haber’in Tûr Lalesi kısmında böyle anlatır insan ve kâinat tasavvurunu. Eserleri Urdu ve Fars edebiyatının en yetkin örnekleri arasında yer alan İkbal, Şark’tan Haber’de, asıl hikmetin aşk ve muhabbet olmasını merkeze alarak naz-niyaz bağlamında …

Daha Fazlasını Oku »

Mutluluk & Mutluluk Felsefeleri ve Farabi’nin Mutluluk Anlayışı Pdf İndir

Mutluluk & Mutluluk Felsefeleri ve Farabi’nin Mutluluk Anlayışı“Yeter ki mutluluğu seçelim, onu istemeye gönüllü olalım, onu özleyebilelim, onu kendimize dert edinelim. Mutluluğu dert edinecek kadar önemsersek mutluluk yolu kendiliğinden bize açılacaktır. Kimde mutluluk derdi (mutluluğu kazanma çabası) yoksa o gerçekte mutluluğu istemiyor demektir.” “Oysa mutluluğun en iyi ilaç, mutsuzluğun ise …

Daha Fazlasını Oku »

El Munkız Mined Dalal & Dalaletten Çıkış Yolu Pdf İndir

El Munkız Mined Dalal & Dalaletten Çıkış YoluEl-Münkız mine’d-dalâl, Gazâlî’nin kendi düşünce dünyasındaki büyük değişim ve gelişim sürecini anlattığı eseridir. Bu eser, İslâm kültüründe örneğine az rastlanır bir otobiyografi olması yanında V. (XI.) yüzyıl İslâm dünyasının inanç ve fikir hareketlerini değerlendiren ve daha da önemlisi, felsefî anlamda şüpheciliği o güne …

Daha Fazlasını Oku »

Taşköprülüzade’de Bilgi, Bilim ve Varlık Pdf İndir

Taşköprülüzade’de Bilgi, Bilim ve Varlıkİslam düşünce geleneği açısından 16. yüzyıl, bir yandan Yenilenme Dönemi’nin yüksek nazarî terkiplerle neticelenen nihai evresini ifade ederken diğer yandan bu terkiplerin yeniden ele alınarak muhasebe edildiği bir sonraki dönemin habercisidir. Bu bağlamda, Taşköprülüzâde, gerçek bir 16. yüzyıl düşünürüdür ve yaşadığı çağın kusursuz bir temsilini verir. …

Daha Fazlasını Oku »

İslam Dünyasında Felsefi Düşüncenin Serüveni (1. Cilt) Pdf İndir

İslam Dünyasında Felsefi Düşüncenin Serüveni (1. Cilt)İran’ın yaşayan en saygın ilim ve düşünce adamlarından biri olan Dînânî, zor bir göreve talip oluyor ve İslam dünyasında felsefenin tarihini, İslam âlimlerinin eleştirileri eşliğinde kapsamlı olarak sunmayı başarıyor. “Tarihin ve tarihteki olayların akışının düşünce temelinde gerçekleştiğini bilen kimseler, düşünce ve felsefenin öneminden nasıl …

Daha Fazlasını Oku »