Ana Sayfa / İslam / Kavramlar-Kurumlar

Kavramlar-Kurumlar

Stres ve Din Pdf İndir

Stres ve DinDin gibi hayatın her alanına nüfuz edebilen bir kurum ile günlük hayatta dilimizden düşürmediğimiz stres kavramı arasındaki ilişkinin ele alınıp incelendiği bu çalışmada, şu sorulara cevap aramaya çalıştık:– Dindarlık düzeyi ile stres düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?– Din, stresle başa çıkma sürecinde ne gibi fonksiyonlara sahiptir?– …

Daha Fazlasını Oku »

Hayatı İnşa Eden Kur’an Kavramları Pdf İndir

Hayatı İnşa Eden Kur’an Kavramlarıİlahi bir inşa projesi olan vahiy, kelime ve kavramlarıyla tasavvuru, önerme ve hükümleriyle aklı, örnekleriyle şahsiyeti, maksat ve ruhuyla hayatı inşa eder. Vahiy muhatabını dört aşamalı bir modelle inşa eder: 1. Vahiy, çoğunlukla içini boşaltıp yeniden anlam yüklediği kelime ve kavramlarıyla muhataplarının tasavvurunu inşa etmeyi amaçlar. …

Daha Fazlasını Oku »

İslam Düşüncesinde Tevhid Pdf İndir

İslam Düşüncesinde TevhidTevhi son hak dininin ve zamanında hak olarak indirilen tüm dinlerin en temel vasfı, öze ve gayesidir. Zira Allah katında din İslam’dır ve islem tevhid dinidir. Birincisinden sonuncusuna kadar, kutlu tevhid mesajının taşıyıcıları, resuller çizgisinin başlangıcı ve sonuç noktasıdır tevhid mücadelesi tarihidir. Bütün doğrular tevhide ulaşıldığı, bütün sapmalar …

Daha Fazlasını Oku »

Tarihte ve Günümüzde Mehdilik Pdf İndir

Mehdîliğin bir inanç olarak kabul edilmesi ve somurtkanın düşünülmemesi için, Kur’ân ya da Mütevâtir Sünnette, yoruma yer vazgeçmeyecek derecede sarih bir ifadenin bulunması gerkmektedir. Mehdîlik hakkında ileri sürülen kanıtların bu koşulları taşımadığından şüphe yoktur. Mevzubahisi kanıtların delâleti zati problemli olduğu gibi, sübûtu da kesin değildir. Bu sebeple Mehdîliğin bir inanç …

Daha Fazlasını Oku »

Allah Resulünün Örnek Aile Hayatı Pdf İndir

Allah Resulünün Örnek Aile HayatıAllah Resulü’nün Örnek Aile Hayatı isimli bu çalışmamız, Peygamber’in (a.s.) pak zevcelerini, çocuklarını, torunlarını, hizmetçilerini konu edinmektedir. Yine O’nun yaşadığı evleri, zevcelerinin özelliklerini, çok evlenmesinin İslam’daki yerini, Peygamberin çok evliliğini ve eşleriyle arasında geçen sorunları anlatmaktadır.

Daha Fazlasını Oku »

Kur’an ve Kainat Ayetleri Pdf İndir

Kur’an ve Kainat Ayetleri– Kainatın ve insanın yaratılması konusunda bilim ve Kur’an-ı kerim arasında hayret verici benzerlik– İnsandaki ruh ve can– Uykuda, ölümden sonra ve dirilişte zaman kavramı– Allah’ın yaratma fiili– Kainatın yaratılışı– Şeytan, günah ve tevbe– Maddi ve maddeötesi dünyalar– İlk insanın yaratılması ve dünyaya inmesi– Hayatın kaynakları

Daha Fazlasını Oku »

Akıl Ve İman Pdf İndir

Akıl Ve İmanNereye kadar AKIL…?Niçin, nasıl ve neye İMAN…?Mü’minler, neye İMAN zorunda…?ŞEYTAN nereden indi…?CİNLER niçin insanların düşmanı…?“AMENTÜ”nün anlam ve açıklaması..“SÜNNET”in anlamları ve kapsamı!..“KADER” konusunun içyüzü…Namaz, Oruç, Hac gibi kullukların sırları nelerdir…?“Sekeratı mevt” nedir; nasıl korunulur!..Ve daha birçok akla gelmedik konu düşünebilen beyinler için bu kitapta açıklanıyor!..Mutlaka okuyunuz.

Daha Fazlasını Oku »

Besmelenin Şerhi Pdf İndir

Besmelenin ŞerhiHâl İlmine geçmek için idrâk’e erişmek gereklidir.. Bu ise TEVHÎD İLMÎ başlangıcı olan BESMELE ŞERIF hakkında bilgi sahibi olmakla, öğrenmekle ve de en önemlisi sevmekle mümkündür… PEYGAMBER EFENDİMİZ buyurmuştur ki; “BESMELE ile başlamayan her iş noksandır!.”“BESMELE, her kitabın anahtarıdır!”Kitab-ı mübîn Besmele ile başlamaktadır. O kitabı okumak isteyenler öncelikle YARADANI …

Daha Fazlasını Oku »

Ölüm – Kıyamet – Ahiret ve Ahirzaman Alametleri Pdf İndir

Ölüm – Kıyamet – Ahiret ve Ahirzaman AlametleriBu kitap iki büyük “adam”ın eseridir. İmam Kurtubi ile İmam Şarani hazretleri… Birincisi çok geniş, derin, mufassal şekilde yazmış. İkincisi de o eseri, her müslümanın anlıyacağı bir şekilde biraz kısaltıp sadeleştirmiştir. Türkçe tercümesini de, muhterem ve ihlâslı bir hadimi olan sabık müftü Halil …

Daha Fazlasını Oku »