Ana Sayfa / İslam / Mantık-Akaid

Mantık-Akaid

İmanın Psikolojik Yapısı Pdf İndir

İmanın Psikolojik Yapısıİnsanın bigane kalamadığı en temel tecrübelerden biri olarak iman, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Yüzyıllar boyu, bütün dinler, muhatap aldıkları insanları, hep imana davet etmiş, insanoğlu hep imanla şekillenmiştir. Öyle ki iman, günlük hayatta insanların yaygın bir şekilde kullandığı, ne olduğunu sorgulama ihtiyacı dahi hissetmediği aşina …

Daha Fazlasını Oku »

Akaidin Lamı Cimi Pratik Akaid Serisi (3 Kitap Bir Arada) Pdf İndir

Akaidin Lamı Cimi Pratik Akaid Serisi (3 Kitap Bir Arada)Eskiden eserler okunurken, kenarlarına notlar alınırmış. “Sual” yerine, “Sual” kelimesinin son harfi olan “Lam” harfi, “Cevap” yerine de cevap kelimesinin ilk harfi olan “Cim” harfi konulurmuş. Eğer metinde “Lam ve Cim” yoksa gayet açık, anlaşılır ve tartışmasız demekmiş. “Lamı Cimi Yok” …

Daha Fazlasını Oku »

Din Tahripçileri/Dini Tamir Davasında Pdf İndir

Din Tahripçileri/Dini Tamir DavasındaŞeyhülislam Mustafa Sabri ve Düzceli Zahid Kevseri efendilerin yolundan giden merhum Üstad Ahmed Davudoğlu, yayınlandığı zaman fırtınalar kopartan bu eserinde dine hizmet iddiasıyla ortaya ortaya atılan birtakım yenilik, bid’at ve yersiz ictihadların hizmet değil tahrip olduğunu iddia ve isbat etmektedir. Maalesef son otuz yıl içinde Türkiye Müslümanlarının …

Daha Fazlasını Oku »

İlahi Kelamın Müdafaası Pdf İndir

İlahi Kelamın MüdafaasıHicrî ikinci asrın başlarından itibaren İslam dünyasında etkisini yoğunlaştırmaya başlayan fikrî bunalım, kelâm-ı ilâhî ve dolayısıyla ilm-i ilâhî konularında kamplaşmalara yol açmış; hadis ehli olan ulemâ, Mutezile kelâm ekolüyle fikrî ve itikadî çatışmalara girmiştir. Tarihte “Mihne” dönemi olarak anılan ve Abbasî hilâfetinin desteğinde hadis ehline yönelik tam bir …

Daha Fazlasını Oku »

El-Muvafakat İslâmi İlimler Metodolojisi-4 CİLT Pdf İndir

El-Muvafakat İslâmi İlimler Metodolojisi-4 CİLTel-Muvâfakât, usûl-i fıkıh alanında yazılmış başlıca eserlerden biridir. Şeriat’ın gâyeleri konusuna özel bir önem verir. İhtilafları büyütmek yerine uzlaştırmaya çalışır. Bu sözler İmam Şâtıbî’ye aittir: “Taassub pınarından sakın içme, konunun hakikatı anlaşıldığında onu kabul edip teslim olmaktan çekinme…” Prof. Dr. Mehmed Erdoğan’ın uzun ve titiz bir …

Daha Fazlasını Oku »