Almanca

Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar & Casanova – Stendhal – Tolstoy Pdf İndir

Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar & Casanova – Stendhal – TolstoyNe ayıplama ne onaylama… Kaleminin ucundan sadece kendini tanımanın sevinci damlayan üstad Stefan Zweig’dan, hayatını dizginlenemez bir tutkuyla şiirleştiren üç şair ruhun öyküsüdür bu kitap… Casanova…Casanova, iyi biri midir, kötü biri mi? İçten midir, yalancı mı? Bir kahraman mıdır, yoksa bir …

Daha Fazlasını Oku »

Aldanan Kadın Pdf İndir

Aldanan KadınRosalie eşini kaybetmiş, kırık bir aşktan geri kalan boşluğu resim yaparak gidermeye çalışan kızı ve lise öğrencisi oğluyla birlikte sakin bir yaşam sürmektedir. Oğluna İngilizce dersi vermek için eve gelen genç Amerikalı, onu çok etkiler. Önce kendine bile itiraf etmekten çekindiği duyguları, konuşmalarına ve hareketlerine farkına varmaksızın yansıyınca ilk …

Daha Fazlasını Oku »

Şato Pdf İndir

ŞatoKafka Şato’da, tıpkı Dava’da da olduğu gibi şeffaflıktan yoksun, işlemeyen kurumlarla, otorite ve bürokrasiyi hicveder. Esrarengiz bir kont, ona ait bir şato; diktatörce eğilimler gösteren, hiyerarşi içindeki çok sayıda bürokrat… Roman, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun modern ulus devletlere ayrışmasının ertesinde yazıldığından, Kafka geleneksel otoritenin nasıl bir düzene evrileceğini sorguluyor olsa gerektir. Okur, …

Daha Fazlasını Oku »

Felsefenin Arka Merdiveni Pdf İndir

Felsefenin Arka Merdiveni“Wilhelm Weischedel, bilgince yazılmış, ama güç anlaşılır olan bir sürü felsefe literatürünü bir yana iterek birçok filozofun düşünce sistemini ve hayat eserinin özünü alışılmamış bir tarzda o kadar güzel birbirine bağlamaktadır ki, bu üslupla, karşısına çıkan karmaşık meseleleri kolayca anlaşılır hale getirmiştir. Felsefenin Arka Merdiveni, okuyucuyu anekdotlarla hafifletilmiş …

Daha Fazlasını Oku »

Felsefenin Temel Disiplinleri Pdf İndir

Felsefenin Temel DisiplinleriYaşam süreçleri yaptığımız felsefe ölçüsünde anlam kazanır, bu süreci basitleştirmek veya onu çıkabileceği en yüksek noktadan kavrayabilmek tamamen vermiş olduğumuz karara bağlıdır. Felsefeyi tercih etmekle sahte görüntülerin egemenliğini bir nebze olsun sekteye uğratmış oluruz. Yüzeyde sürüp giden bütün telaşların ötesinde sadece varlıkların özü bilinmeye ve tanınmaya değerdir. Sıradan …

Daha Fazlasını Oku »

Gertrud Pdf İndir

Gertrud“Dünyada müzik denen şeyi varlığı, zaman zaman melodilerin insanın ruhuna işleyip tüm benliğinin armonilerin seline kapılması, benim için hep derin bir avuntu kaynağı, yaşamamı bağışlatan bir neden oluşturdu. Müzik gibisi var mıdır! Durup dururken bir melodi gelir aklına, söylemeye başlarsın, sessiz, içinden yalnızca, varlığını melodiyle içirip doyurursun, melodi tüm güçlerine …

Daha Fazlasını Oku »

Also Sprach Zarathustra Pdf İndir

Also Sprach ZarathustraSeht, ich bin ein Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke: dieser Blitz aber heisst Übermensch. – 5. Als Zarathustra diese Worte gesprochen hatte, sahe er wieder das Volk an und schwieg. “Da stehen sie”, sprach er zu seinem Herzen, “da lachen sie: sie verstehen …

Daha Fazlasını Oku »

Seçilmiş Şiirler & Duino Ağıtları Pdf İndir

Seçilmiş Şiirler & Duino Ağıtları“Ne Rilke’den önce, ne de ondan sonra izlenimin bu dingin ve yüksek gerilimine ulaşılmıştır… O bir gün, ortaçağ dinselliğinden hareketle insanlık ülküsünün ötesinde yeni bir dünya imgesine giden yolda, yalnızca büyük bir ozan değil, eşi bulunmaz bir yol gösterici olacaktır.”— Robert MusilRainer Maria Rilke’nin yaşama biçimi …

Daha Fazlasını Oku »

Din Sosyolojisi Pdf İndir

Din SosyolojisiYeni-Hegelci olarak tanınmakla birlikte, Marx, Dilthey,Husserl, MaxWeberve Simmel’den de etkilenen HansFreyer toplum felsefesine ve özellikle bir gerçeklik bilimiolarak toplumbilimi’nin ana yolunda gelişmesine yaratıcı ve yorulmaz çalışmalarıyla önemli katkılarda bulundu. Freyer, Gerçeklik Bilimi Olarak Toplumbilimi (Soziologieals Wirtschaftswissenschaft,1930) adlı eserini yayımladığı yıl; Alman dinbilimci ve din sosyolojisinin önde gelen bir adı, …

Daha Fazlasını Oku »

Muhtasar Mizanu’l Hikme Hadis Külliyatı (2 Cilt) Pdf İndir

Muhtasar Mizanu’l Hikme Hadis Külliyatı (2 Cilt)Çağımızda insanoğlunun öncelikli ihtiyaçlarından birisi, onu saplandığı maddi bataklıktan kurtarıp manevi ve ruhi bir iklime götürecek, ona yaşama ümidi aşılayacak bilgi ve öğretilerdir. Bu ihtiyaç, ancak Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra, Yüce Allah’ın engin ve sonsuz ilminin hazinedarları olan Hz. Resulullah (s.a.a) ve onun tertemiz …

Daha Fazlasını Oku »