Arapça

Namazın Sırları ve Fazileti Pdf İndir

Namazın Sırları ve FaziletiAllah (c.c) kudsi hadiste şöyle buyurmuştur. “Var mı dua eden, duasını kabul buyurayım? Var mı benden bağışlanmasını isteyen, affedeyim?” O, Allah ki, kullarının durum ve halleri her ne şekilde olursa olsun, ister tenhalarda olsun, ister topluluklar arasında bulunsunlar, namazları sebebiyle dua ve niyazlarını kabul edendir. Kullarına bu …

Daha Fazlasını Oku »

El-Muğni-Ani’l-Hifzi Ve’l-Kitab Bi Gavlihim Lem Yesihha Şey’ün Fi Haze’l-Bab (Ciltli) Pdf İndir

El-Muğni-Ani’l-Hifzi Ve’l-Kitab Bi Gavlihim Lem Yesihha Şey’ün Fi Haze’l-Bab (Ciltli)Eserde, hakkında sahih hadislerin bulunmadığı konular tespit edilmiş, bu konularda Hz. Peygamber’den geldiği varsayılan rivayetler, belirtilmiştir. Müellifin, öğrencilere ve hadisle ilgilenme fırsatı bulamayan kişilere bilgi vermek ve onları hadise yönlendirmek için seçtiği bu çalışma alanında tek eser olarak kabul edilir. Eser …

Daha Fazlasını Oku »

Fütuhat-ı Mekkiyye 2 Pdf İndir

Fütuhat-ı Mekkiyye 2“Büyük mistik-sûfî düşünür İbn Arabî”nin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye’nin ikinci kitabı çıktı! Kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ilk defa tam olarak başka bir dile çevrilerek yayınlanıyor! Doğu ve batı düşüncesinde derin izler bırakmış, mistik gnostik pek çok akımlara kaynaklık etmiş büyük düşünür İbn Arabî’yi “Şeyhü’l-ekber” …

Daha Fazlasını Oku »

Fütuhat-ı Mekkiyye 7 Pdf İndir

Fütuhat-ı Mekkiyye 7  Büyük sûfi düşünür İbn Arabi’nin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye, kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ilk defa tam olarak başka bir dile çevrilerek yayınlanıyor! Doğu ve batı düşüncesinde derin izler bırakmış, mistik gnostik pek çok akımlara kaynaklık etmiş büyük düşünür İbn Arabi’yi ‘Şeyhü’l-ekber’ yani en …

Daha Fazlasını Oku »

İslam Akaid Metinleri Pdf İndir

İslam Akaid Metinleriİslam medeniyetinin kültürel kodlarının ana eksenini ve hareket noktasını hiç kuşkusuz akaid esasları oluşturur. Bu alana dair sağlıklı bilgilerin kaydı ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bir müslüman için bu alana dair sahih ve sağlam bilgileri KUR’ÂN ve SÜNNET ten oluşan iki ana kaynak ile Selef-i Sâlihîn …

Daha Fazlasını Oku »

Büyüklerin Sırları Pdf İndir

Büyüklerin SırlarıBen, kız kardeşim Nur ve erkek kardeşim Selim yataklarımıza girdik. Ama bir türlü gözümüze uyku girmedi. Bir soru beni meraklandırıyor, aklıma takılıyordu: “Acaba biz uyuduktan sonra annem ve babam ne yapıyorlar?” Bu soruyu kardeşlerime sordum. Çocukların duyguları çok hassastır. Anlaşılmak isterler. Kırılırlar fakat gönüllerini alırsanız çabucak unuturlar. Özlerler, bir …

Daha Fazlasını Oku »

Anadili Arapça Olmayan Konuşmacılar İçin Arapça Konuşmaya Giriş Pdf İndir

Anadili Arapça Olmayan Konuşmacılar İçin Arapça Konuşmaya Giriş Pdf İndir adlı kitabımızı sizler için bir çok kitapçıdan aradık ve sonunda bulup pdf haline getirdik. Mahmud Kaddum kitapları çok sevildiğini bildiğimiz için Mahmud Kaddum adlı yazarın tüm kitaplarını sitemizden pdf indirebilirsiniz. https://www.pdfkitaparsiv.com olarak tüm kitapları sizlere sunacağımızdan emin olun.

Daha Fazlasını Oku »

Riyaz’us-Salihin (Ciltsiz) Pdf İndir

Riyaz’us-Salihin (Ciltsiz)Allah’ın lütuf ve inayetiyle kaleme almaya çalıştığım bu eserin alanında faydalı olacağını umuyorum. Zira Riyaz’us-Salihin’in piyasada birçok tercümesi bulunmaktadır. Ancak bu tercümelerin birçoğu iyi niyetle de olsa şerh ve ilave görüşlerle okuyanları belirli oranda mütercimin şahsi görüşlerine yönlendirmek-tedir. Bu yönlendirmelerin ne derece isabetli olduğu ise tartışılmaktadır. Bu sebepten dolayı …

Daha Fazlasını Oku »

Minhacü’n-Nüsusi’l-Arabiyye Pdf İndir

Minhacü’n-Nüsusi’l-ArabiyyeElinizdeki kitap,anadili Arapça olmayan öğrencilerin gelişimine destek olmak için Halepli bir Arap dili uzmanı tarafından hazırlanmıştır.Özenle seçilen klasik veya modern metinler üzerinden kelime hazinesini zenginleştirip cümle kurgusunu sağlamlaştırmayı öngörmektedir.Her metnin bitiminde  yer alan alıştırma içerikleri ,Arapçayı anlamayı ,anlatma biçimleri tanımayı kolaylaştırmaktadır.Ayrıca okuyucu,benimsenen  özgün tasarım sayesinde bütün işlemlerini tek kitapta tamamlamakta …

Daha Fazlasını Oku »