Farsça

Rengin Ölümü Pdf İndir

Rengin ÖlümüElinizdeki kitap, şairin Heşt Kitab (Sekiz Kitap)’ının birincisi olan Merg-i Reng (Rengin Ölümü) adlı eseri olup özgünlüğünün bozulmamasına özen gösterilerek Türkçeye çevrilmiş ve şiirlerin özgün Farsçaları da verilmiştir.

Daha Fazlasını Oku »

Fihi Ma Fih Pdf İndir

Fihi Ma FihHz. Muhammed (sav) gülzârında yetişmiş ve bu dünyaya o bahçenin râyihâsını ulaştıran gönül erleri, ilâhî kaynağın ilham sunucularıdır. Hz. Mevlânâ’nın eserleri arasında bulunan Fîhi Mâ Fîh de, bu ilâhî boyuttan uzanan hikmetler yumağından örülmüş bir kaftan ve rabbânî bir ilhamdır.Merhum Ahmed Avnu Konuk’un, Farsça aslından yapmış olduğu bu …

Daha Fazlasını Oku »

Mantıku’t-Tayr Kuşların Diliyle Pdf İndir

Mantıku’t-Tayr Kuşların DiliyleFeridü’d-dîn Attâr, bir şair ve mutasavvıf olarak gerek Fars edebiyatında gerekse klâsik Türk edebiyatında birçok şair üzerinde derin izler bırakmış, önemli bir şahsiyettir. O’nun en tanınmış kitabı olan Mantıku’t-Tayr ise hem içerdiği hikâyelerle hem de bu hikâyelerin arka plânındaki tasavvufî düşüncelerle geniş bir okuyucu kitlesi kazanmış ve çok …

Daha Fazlasını Oku »

Mantıku’t-Tayr Pdf İndir

Mantıku’t-Tayr “Bu yol herkesin gideceği bir yol değildir. Bu yola temiz girmek gerekir. Her kim sahip olduğu şeylerden el çekerse temiz olur ve temizlikte huzura erer.Bu dehlizde yol alabilmek için sahip olduklarından bir bir vazgeçmelisin. Her şeyden önce kendinden el çek, ondan sonra yola çıkmaya azmet.”  İslam ve İran edebiyatında …

Daha Fazlasını Oku »

Hakikat Bilgisi Pdf İndir

Hakikat BilgisiTarikatler öncesi tasavvufun kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan Keşfu’l-Mahcub, tasavvufun nazari ve ameli esaslarını konu edinen Farsça ilk eser olmasının yanında, Hücviri’nin üslubu ve dili sayesinde de klasik Farsça metinlerinin de önde gelen örneklerinden birisidir. İngilizce, Arapça ve Urducaya tercüme edilen bu önemli eser Süleyman Uludağ’ın titiz …

Daha Fazlasını Oku »

Riyad’ün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar Pdf İndir

Riyad’ün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar“Allahü teâlâ’ya sevdiği ve beğendiği şekilde, sayısız hamd ü senâlar olsun ki, bu çok kıymetli kitabın Farscadan Türkçeye tercemesini bu kemter kuluna nasîb etdi. Gerçekten islâm âleminde yazılan kitabların en güzellerinden, en fâidelilerinden, en kolay anlaşılanlarından olan bu kıymetli esere, müellifin asrından sonra yetişen büyük âlimlerin, …

Daha Fazlasını Oku »

Siyasetname Pdf İndir

SiyasetnameBüyük Selçuklu veziri Nizamülmülk, Selçuklu Devleti’nin siyasi hayatında olduğu kadar müesseselerin teşekkülü, ilmi faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve kalite kazanması konusunda da etkili olmuş kişilerin başında gelmektedir. Sultan Melikşah’ın isteği üzerine kaleme aldığı Siyasetname, İslam dünyasında kendisinden önce mevcut olan bir geleceğin devamı olmakla beraber, onlardan ayrılan önemil tarafları vardır: Nizamülmülk, eserini …

Daha Fazlasını Oku »