Ana Sayfa / Sosyoloji / Din Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

Din Sosyolojisi & Tarih ve Teoriler Pdf İndir

Din Sosyolojisi & Tarih ve TeorilerAğırlıklı olarak Din Sosyolojisinin tarihi ve teorilerini içeren bu kitap hem bilim adamları hem de öğrencilerden oluşan uluslar arası bir okuyucu kitlesi için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, aynı zamanda bir bütün olarak din sosyolojisini ve ister Avrupalı isterse Amerikalı olsun sunulan bireysel yazarları da incelemeye açık …

Daha Fazlasını Oku »

Melekler Hakkında Söylenti & Modern Toplumda Tabiatüstünün Yeniden Keşfi Pdf İndir

Melekler Hakkında Söylenti & Modern Toplumda Tabiatüstünün Yeniden KeşfiTh e Sacred Canopy’nin (Kutsal Şemsiye’nin) dikkatsiz okuyucular üzerinde muhtemel etkisinden rahatsız olan Berger bu yüzden kitabın öne sürdüğü görüşlerin birtakım olası teolojik çağrışımlarını ele alan bir ek bölüm yazmış.Bu çıkış yolu da onu tatmin etmemiş ve elinizdeki kitap bu tatminsizliğin bir …

Daha Fazlasını Oku »

Yaşadığımız Günler Pdf İndir

Yaşadığımız GünlerRasim Özdenören, oldukça geniş bir perspektif içinde, yaşadığımız günlerin eleştirisinden yola çıkarak bütün bir modern çağı sorguya çekiyor bu kitabında. Olgulara müslümanca bakmanın getirdiği hakikat kaygısı, kitap boyunca ortaya atılan soru ve cevapları da yine hakikat doğrultusunda belirliyor.

Daha Fazlasını Oku »

İslam Sosyolojisinin İmkanı Pdf İndir

İslam Sosyolojisinin İmkanı“İslam” ve “Sosyoloji” ilişkileri, farklı zamanlarda yoğunluğu artan bir tartışma konusudur. Bu ilişki ve tartışmalar, eşzamanlı olarak daha çok Batı tandanslı bir sosyolojinin konuşulması, İslam dünyası-Batı ilişkileri ve “İslami düşünce içerisinden batılı argümanlara yapılan kimi itirazlarla da yakın bağlantılar taşımaktadır. Dolayısıyla tartışma konusu, sosyolojinin “bilim” niteliğininötesine de taşan …

Daha Fazlasını Oku »

İletişim, Nezaket ve Adab Pdf İndir

İletişim, Nezaket ve AdabÂdâb-ı muâşeret, insana, toplum içerisinde saygın bir birey olarak yaşayabilmek için lazım olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak ölçülü ve nazik davranışların şeklini ortaya koyan, kişiyi toplum içerisinde erdemli ve saygıya layık kılan söz, iş ve davranış biçimlerini kapsayan önemli bir disiplindir. Ahlâk olmadan insanların yönetimi …

Daha Fazlasını Oku »

Sekülerleşme Ve Din: Batı’da Sekülerleşme Teorileri ve Tartışmaları Pdf İndir

Sekülerleşme Ve Din: Batı’da Sekülerleşme Teorileri ve TartışmalarıDünyevileşme, çağdaşlaşma, laikleşme gibi terimlerle karşılanan sekülerlik esas itibariyle modern dünyaya has bir olgu. Modernlik bireyi özgürleştirmek, insan aklını özerk kılma adına “dünya işleri”ni dini ve manevi otoritelerden arındırmayı amaçladı ve sonuçta modern insanın kutsal ile ilişkisi alabildiğine farklılaştı. Bu yüzden din sosyolojisinin …

Daha Fazlasını Oku »

Edep Mektebi Pdf İndir

Edep Mektebiİnsan toplum içinde yaşar. Davranışları ve kişilik özellikleri dolayısıyla da “iyi insan” ve “güzel insan” diye bilinir. İyi ve güzel insanlardan olabilmek için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Belirli iş ve davranışların âdâbı vardır. Neyi nasıl yaparsak güzel insan oluruz? Âdâb-ı muâşereti öğrenmek ve ona göre davranmak bizi güzel …

Daha Fazlasını Oku »

Dini Mezhepler Pdf İndir

Dini MezheplerUnutmamak gerekir ki, Batı’da yaklaşık 40-50 yıl önce sanayileşme, kültürel etkileşim ve şehirlere göç sonucu yaşanan sosyal olaylar ve bunların dini hayat üzerindeki etkileri, ülkemizde, özellikle son 10-15 yıllık dönemde belirgin bir şekilde hissedilmeye başlamıştır. Bayka bir ifadeyle 70’li yıllarda Batıya ait problemler olarak görünen sanayileşme, göç, parçalanmış aieler, …

Daha Fazlasını Oku »

Türk Din Sosyolojisinde Mehmet Rami Ayas Pdf İndir

Türk Din Sosyolojisinde Mehmet Rami AyasProf. Dr. Mehmet Rami Ayas, din sosyolojisinin Türkiye’deki öncülerindendir. Ayas aynı zamanda ülkemizde ilahiyat fakültelerinde yapılan ilk din sosyolojisi doktora tezinin de sahibidir. Bu çalışma, kendisini, din sosyolojisinin ülkemizdeki gelişimini, hocanın hayatı ve eserlerini bilimsel bir disiplinle tanıtmayı amaçlamaktadır. İlk bölümü belki de başka hiçbir …

Daha Fazlasını Oku »