Ana Sayfa / Tarih (Sayfa 2)

Tarih

Şeyh Şamil Efsanesi Pdf Kitap İndir Oku

Kafkasya, erişilmesi güç dağlar ve derin vadilerden oluşan bir coğrafyaya sahiptir. Bu özelliği bölgede yaşayan çok rakamda değişik kavmi, kültür ve inanç sahibi halklar üzerinde hâkimiyeti son derece güçleştirerek asimile olmadan yaşamalarını sağlamıştır. Yeniden bu bölge Osmanlı, İran ve Rus devletlerinin gayret alanı olmuştur. Doğudan Hazar Denizi, batıdan Karadeniz, kuzeyden …

Daha Fazlasını Oku »

Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği Pdf Kitap İndir Oku

Bizler Ahmet Taner Kışlalı’yı Atatürk ve Silah dostlarının bizlere hediye ettiği Türkiye Cumhuriyetine yapmış olduğu hizmetlerle tanıdık. Gerek politika sahasında gerekse gazetecilik anlamında. Türkiye’deki tüm darbeleri görmüş bir akademisyen, politikacı ve gazeteci olarak ülkenin meseleleri üzerinde iyi bir gözlem yapmış ve gazeteci olarak meseleleri milletle paylaşmıştır. Kemalizmi anlatmak ve bilgilendirmek …

Daha Fazlasını Oku »

Zamanda Bir İsyan pdf kitap oku indir

Tarihin Akışı Bozuldu Ayrılmaz bir ikili olan Dak Smyth ve Sera Froste, Sonsuzluk Halkası adında, portatif bir zaman makinesi bulduklarında yüzyıllardır süren ve insanoğlunun kaderini belirleyecek bir savaşın ortasına düşerler. Tarihçiler adlı gizli bir gruba katılan Dak ve Sera, tarih akışının çok büyük ölçüde saptığını öğrenir. Genç Tarihçi Riq’le zamanda …

Daha Fazlasını Oku »

Babil’den Dragomanlara pdf kitap oku indir

Bu kitaptaki yazıların hepsi şu ya da bu şekilde tarihle alakalıdır. Yazıları başlıca üç grupta topluyorum: Geçmiş tarih hakkındaki yazılar, bugünkü tarih hakkındaki yazılar ve genel olarak tarih hakkındaki yazılar. Sarihçesi birinci ve ikinci grubun örtüştüğü söylenebilir. Ben, ikinci kategoriyi, aktüel tarihi, vakalar ya da süreçler olup biterken devam eden …

Daha Fazlasını Oku »

Türk Mitolojisi pdf kitap oku indir

Türk Mitolojisi Türklerin İslam evveli ve Türkiye dışındaki ülkelerde Türkçe konuşan milletlerin mitolojileri hakkında açıklayıcı bilgiler kapsamaktadır. Bin sene evvel tek yaradanlı bir din olan İslam’a katılan ve bu sebeple de pagan yarıyılındaki ananeleriyle fotoğrafı olarak bağını koparan bir milletin mitolojisinden konuşmak oldukça güçtür. Türk-Anadolu mitolojisinde de çok değişik orijinlere …

Daha Fazlasını Oku »

Türk Uygarlığı Tarihi pdf kitap oku indir

ZİYA GÖKALP, Türk kültürünün ulusal nitelikler kazanması gerekliliği üzerinde önemle duran ve bu konuda özgün deneme ve araştırmalarıyla konuya yeni bir boyut getiren çağdaş düşünürlerimizdendir.Çağdaş düşüncelerden yararlanarak toplumumuza ulusçuluk bilincini aşılamış, toplumsal sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm yolları aramış, siyasi alanda da ulusal devlet kavramının ve olgunun yerleştirmesinde büyük katkıda bulunmuştur.Türk …

Daha Fazlasını Oku »

Osmanlılarda Lalalık Müessesesi pdf kitap oku indir

Kendisinden evvelki Türk devletleri gibi, Osmanlı Devleti de yönetimsel anlamda müesseseleri ve kaideleri olan bir devletti. Bu müesseseler ve kaideler yeniden kendisinden evvel kurulan, gerek tarihi gerek coğrafi gerekse kültürel nedenlerle ortak orijin ve ilişki içinde olduğu öteki devletlerin tesirini taşıyordu. Bu ananeyi devam ettirme veya kavrayıştaki ortaklık, müesseselerin yaşatılıp …

Daha Fazlasını Oku »

Sıfır General pdf kitap oku indir

Türkiye iki yıldır, darbe tasarılarıyla uyuyup darbe tasarılarıyla kalkıyor. Tasarıydı, evraktı, değildi…27 Mayıs,12 Eylül,12 Mart,28 Şubat,4 Nisan… Her gün gazetelerde bunları okuyor, televizyonlarda bunları izliyoruz. Tarihi yakın olanları ve nasıl büyüdüklerini hepimiz gördük, yaşadık. Peki görmediklerimiz? .. ‘Genç Subaylar rahatsız’ manşetleri neden kaygı uyandırdı, hiç düşündünüz mü? Zira Genelkurmay Başkanı, …

Daha Fazlasını Oku »

Osmanlılardan Önce Anadolu pdf kitap oku indir

Bir kavim 11. asırda bayanlarıyla, çocuklarıyla, hayvanlarıyla, ananeleriyle, atalarının Orta Asyası’ndan Anadolu’ya göç etmeye başladı. Malazgirt Savaşından sonra Alp Arslan’ın Bizans Anadolu’sunu fethetmek gibi bir tutkusu, muhakkak politik emelleri yoktu, ama hiçbir askeri veya yönetimsel mukavemetle de karşılaşmadı. 13. asırdan itibaren de yeni gelen Türkmenler, yerli köylülerle iyi makûs sulh …

Daha Fazlasını Oku »