Ana Sayfa / Tarih (Sayfa 3)

Tarih

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi pdf kitap oku indir

Günümüz dünyasını uluslararası münasebetlerin yapısını ve kalitesini oluşturan büyümelerin başlangıcı, 1914-18 arasında akım etmiş olan Birinci Dünya Savaşı’nın neticelerine kadar gitmektedir. Başka Bir Deyişle, Birinci Dünya Savaşı’nın kökleri, 1815-1914 arasının siyasal ve diplomatik büyümelerinde uyumaktadır. Dolayısıyla 20. asrı iyi kavrayabilmek için 19. asrın siyasî ve sosyal hadiselerini çok iyi inceleme …

Daha Fazlasını Oku »

İhtilalin Mantığı pdf kitap oku indir

‘İhtilal, cemiyet yapısında biriken çelişmelerin bir gün patlayışıdır. İyi ya da makûs olduğuna göre değil, koşullar tamam olduğu için ihtilal olur. İşte, koşulların tamam oluşu ile ihtilal arasındaki bu zaruret, bağıntı veya illiyettir ki, tarihi determinizm açısından, İhtilalin Anlamını teşkil eder. Bu bakımdan 27 Mayıs İhtilali, koşulları tamam olan bir …

Daha Fazlasını Oku »

Hamburg Barikatları pdf kitap oku indir

1923’te Hamburg’da patlayan ama mağlubiyetle sonuçlanan ayaklanmanın hikayesi Hamburg Barikatları. Dünyanın o zamanki tek sosyalist ülkesi Sovyetler Birliği ulusunun da büyük bir dikkatle izlediği, onda bir dünya devrimi müjdesi gördüğü Almanya’daki ayaklanma, General Müller’in ordularının abluka etmesi ve emekçi sınıfına hıyanet eden yol dostlarının gafleti suratından geriye çekilmek zorunda kalırken …

Daha Fazlasını Oku »

Bilinmeyen Osmanlı pdf kitap oku indir

Kitabımız Dört Kısımdan teşekkül edecektir. Birinci Kısımda, Osmanlı Devleti”nin Politik Tarihi ile alakalı ehemmiyetli suallere ve yanıtlarına yer vereceğiz. Ancak her Padişah ile alakalı, çokça sorulan sualleri, hukuk veya iktisadı ilgilendirse bile, bu kısımda yanıtlandıracağız. İkinci Kısımda, Osmanlı Devleti”nde Sosyal Hayat ve Haremle alakalı sualleri yanıtlandıracağız. Üçüncü Kısımda, Osmanlı Hukuk …

Daha Fazlasını Oku »

Sistem Olarak Tarih pdf kitap oku indir

José Ortega y Gasset 1883-1955: I. Dünya Savaşı’ndan sonra İspanya’da kültür ve edebiyatı yine canlandırma hareketinde yer alan ehemmiyetli aydınlar arasında yer alır. Madrid Üniversitesi’nde felsefe öğrenimi görmüş, Berlin, Leipzig ve Marburg’da çalışmalarını sürdürmüştür. Ülkesine döndükten sonra Madrid Merkez Üniversitesi’ne soyulmuş, iç savaş sırasında İspanya’dan bölene dek doğa ötesi kürsüsünde …

Daha Fazlasını Oku »

Tarih pdf kitap oku indir

Kitabın tek kaynağı, yer yer alıntılar yapmış olduğu Homeros dışında, yalnız kendisi. Müracaat Etebileceği yazılı bir şey yok. “Tarih’in babası” olduğunu da öğrenmiyor. Günümüz arkeologlarının, kitabın bazı satırlarını tebessümerek okuyacaklarını da öğrenmiyor. Sade, azametsiz bir anlatım. Şiirsel sayılabilecek, orijinal bir dil. Kimi yorumlarındaki saf ve suçsuz yaklaşımlar örtülü bir espri …

Daha Fazlasını Oku »

Simgeden Millete pdf kitap oku indir

Osmanlı İmparatorluğu’nun son asrı, bir yandan devletin beynelmilel arenada kendisini laf sahibi bir oyuncu olarak belirlemeye çalıştığı, diğer yandan bu laf sahibi oyuncunun artık merasimlere sıkışmış şaşaasını, devletlik niteliğini semboller yoluyla yine öne çıkarmaya mücadele ettiği bir yarıyıldır. Değişik kavmi orijin ve dinden insanı birarada yakalayan imparatorluk yöneti, 19. asrın …

Daha Fazlasını Oku »

Haçlı Seferlerinin İlginç Olayları pdf kitap oku indir

Dünya tarihi içinde ehemmiyetli bir zaman dilimini içeren Haçlı Seferleri pek çok güzergahtan alaka çekici özellikler taşır. Aslında fazla bir süre aralığı olan ortaçağların en fazla askeri harekatı Haçlı Seferleridir. Ortaçağlardan yeniçağlara kadar ki zaman diliminde gerçekleşen olaylar içerisinde sürekliliği olduğu söylenebilecek ender hadiselerden biri yeniden Haçlı Seferleridir.

Daha Fazlasını Oku »

Çerkez Ethem pdf kitap oku indir

Çerkez Ethem yakın tarihimizin üzerinde en çok konuşulan adlarından biri… Kitaplık rafları, onu Kurtuluş Savaşı’na hıyanet eden ve Yunanlılara sığınan bir alçak olarak tasvir eden yayınlarla dolu. Oysa öğreniyoruz ki Kurtuluş Savaşı’nın başlatıldığı günlerde Ethem Bey bir “kahraman”dır. Kahramanlık ile adilik arasındaki çizgiyi bu kadar incelten nedir öyleyse? Tarihin hakikatleri …

Daha Fazlasını Oku »

Havariler pdf kitap oku indir

Büyük giriş kısmı ile 20 kısım yakalayan bu büyük kitabın yalnız ilk alt bölmünü çeviri etmekle kanaat ettik. Bunun nedeni, “vefatın her zaman etkin ve muzaffer olan tesiri ile, dirilmeye, Kutsal-Ruh’a, dil aidatına, ilk Hıristiyan cemaatinin kudretine olan imanın nasıl teessüs ettiği”nin, başka bir deyişle Hıristiyanlığın esasını kuran akidelerin nasıl …

Daha Fazlasını Oku »